Tisztelt Látogató !

 

Örvendezek, mikor mondják nékem: Menjünk el az Úr házába!
Ott álltak a mi lábaink a te kapuidban, oh Jeruzsálem!
Jeruzsálem te szépen épült, mint a jól egybeszerkesztett város!
A hová feljárnak a nemzetségek, az Úrnak nemzetségei, bizonyságul Izráelnek,
az Úr nevének tiszteletére.
Mert ott ülnek az ítélőszékek, Dávid házának székei.
Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért; legyenek boldogok a téged szeretők!
Békesség legyen a te várfalaid között, csendesség a te palotáidban.
Atyámfiaiért és barátaimért hadd mondhassam: béke veled!
Az Úrnak, a mi Istenünknek házáért hadd kivánhassak jót tenéked! (Zsolt. 122)

Képeimmel igyekeztem közel hozni egy élő várost, amelynek léte számunkra is,
akik Magyarországon élünk, jelentőséggel bír.
Vannak előítéletek Magyarországon Izraellel és a zsidósággal kapcsolatban,
amelyek pusztán az ismeret hiányából táplálkoznak.
Két nép egymás iránti rokonszenvének, barátságának megteremtésére a kölcsönös
megismerés a legalkalmasabb, ahol kiemelt szerep jut a kultúrának és ezen belül a fotográfiának.

Köszönöm megtisztelő figyelmét.